Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-04-16 13:10:22 Oświadczenia majątkowe Radnych - 2013 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-16 13:10:19 Oświadczenia majątkowe Radnych - 2012 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-16 13:10:15 Oświadczenia majątkowe radnych - 2011 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-16 13:10:11 Oświadczenia majątkowe Radnych - 2010 rok, Początek VI kadencji Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-16 13:09:56 Oświadczenia pracowników - 2014 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-16 13:09:37 Oświadczenia pracowników - 2013 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-16 13:09:34 Oświadczenia pracowników - 2012 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-16 13:09:30 Oświadczenia pracowników - 2011 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-16 13:08:54 Oświadczenia Majątkowe Skarbnika Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-16 13:07:47 Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-15 11:24:57 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umów w związku z realizacją projektu "OZE w Gminie Baranów" Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-11 12:08:48 Informacja o stanie mienia komunalnego - grudzień 2018 Jarosław Michna Utworzenie
2019-04-11 12:07:08 Dokumenty okołobudżetowe - 2018 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-11 12:06:47 Zarządzenia Wójta - Marzec 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-11 08:16:05 Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-05 11:45:58 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pr Jarosław Michna Utworzenie
2019-04-05 08:19:38 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umów w związku z realizacją projektu "OZE w Gminie Baranów" Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-05 08:18:37 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umów w związku z realizacją projektu "OZE w Gminie Baranów" Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-05 08:17:32 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umów w związku z realizacją projektu "OZE w Gminie Baranów" Jarosław Michna Utworzenie
2019-04-02 10:31:53 Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka (III postępowanie) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-01 12:07:50 Dokumenty okołobudżetowe - 2019 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-01 12:07:24 Sesja VI - 29.03.2019 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-04-01 10:51:56 Sesja V - 4.03.2019 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-03-29 13:54:14 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baranów w wyborach do Parlamentu Europejskiego Jarosław Michna Utworzenie
2019-03-22 14:29:47 Sesja VI - 29.03.2019 r. Jarosław Michna Utworzenie
2019-03-22 14:25:52 Ogłoszenie o VI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-03-21 10:21:07 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (OŚ.6220.1.2.2019) Jarosław Michna Utworzenie
2019-03-21 10:11:52 Wniosek A/1/2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-03-19 11:55:17 Telefony Urzędu Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-03-19 11:45:58 Kompetencje Wójta Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.