Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-09-07 07:56:34 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w sezonie grzewczym 2018/2019 Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-31 21:12:51 Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baranowie (SPZOZ w Baranowie) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-30 21:51:40 Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-30 21:48:38 Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-29 18:05:48 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia szkolne Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-29 16:07:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2018 r. (OŚ.6220.5.6.2018) Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-29 16:05:30 Decyzja B/5/2018 Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-24 17:30:36 Obwieszczenie Starosty Puławskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-24 17:29:56 Obwieszczenie Starosty Puławskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-23 22:27:50 OZE w Gminie Baranów (SG.271.10.2018) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-22 22:39:32 Petycja z dnia 14 sierpnia 2018 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-22 22:24:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 22 sierpnia 2018 roku Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-22 22:23:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 22 sierpnia 2018 roku Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-22 22:14:16 Sprzedaż nieruchomości w Woli Czołnowskiej IV Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-22 22:14:07 Sprzedaż nieruchomości w Woli Czołnowskiej IV Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-20 17:46:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 20 sierpnia 2018 r. (OŚ.6220.5.4.2018) Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-20 17:41:05 Postanowienie B/2/P/2018 Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-16 10:39:46 Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baranowie (SPZOZ w Baranowie) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-14 10:52:03 OZE w Gminie Baranów (SG.271.10.2018) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-14 08:12:24 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka (GK.6721.4.2018) Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-13 13:01:03 Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-13 12:59:00 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-02 13:22:47 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Czołna (Działka: 226/1) Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-02 13:21:26 Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Motoga (Działka: 643) Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-02 13:10:50 Zarządzenia Wójta - Sierpień 2018 Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-02 13:09:27 Dokumenty okołobudżetowe - 2018 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-02 13:09:07 Zarządzenia Wójta - Lipiec 2018 Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-08-02 10:47:03 Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie Jarosław Michna Utworzenie
2018-08-01 09:30:36 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gródek - III postępowanie Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-07-31 12:38:13 Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baranowie (SPZOZ w Baranowie) Jarosław Michna Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.