Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-06-12 14:34:10 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Jarosław Michna Utworzenie
2018-06-12 14:19:18 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-06-12 14:17:37 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-06-11 15:12:25 Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-06-11 14:13:12 Inspektor Ochrony Danych Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-06-11 14:11:08 Inspektor Ochrony Danych Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-06-11 14:09:28 Inspektor Ochrony Danych Jarosław Michna Utworzenie
2018-06-11 14:03:09 Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zagrody Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-06-11 12:51:08 Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-06-11 12:50:27 Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-06-11 12:00:48 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 czerwca 2018 r. (GK.6733.4.2.2018) Jarosław Michna Utworzenie
2018-06-11 11:35:14 Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów (SG.271.5.2018) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-06-07 15:08:59 Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów (SG.271.5.2018) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-06-06 09:01:38 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gródek - II postępowanie Jarosław Michna Utworzenie
2018-06-04 18:36:20 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gródek Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-05-30 22:32:06 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29 maja 2018 r. (GK.6733.1.2.2018) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-05-30 22:31:44 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29 maja 2018 r. (GK.6733.2.2.2018) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-05-30 22:31:17 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29 maja 2018 r. (GK.6733.2.2.2018) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-05-30 22:30:54 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29 maja 2018 r. (GK.6733.2.2.2018) Jarosław Michna Utworzenie
2018-05-30 22:26:41 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29 maja 2018 r. (GK.6733.1.2.2018) Jarosław Michna Utworzenie
2018-05-30 13:06:05 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2017 r. (Kwota powyżej 500 PLN) Jarosław Michna Utworzenie
2018-05-30 13:04:34 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2017 r. Jarosław Michna Utworzenie
2018-05-30 12:53:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 30 maja 2018 r. (OŚ.6220.4.19.2017-2018) Jarosław Michna Utworzenie
2018-05-30 08:34:53 OZE w Gminie Baranów Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-05-29 12:49:15 Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-05-28 15:01:42 Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-05-28 15:01:27 Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO Jarosław Michna Utworzenie
2018-05-28 14:55:58 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-05-25 10:50:13 Zarządzenia Wójta - Maj 2018 Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-05-25 10:45:12 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska) Jarosław Michna Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.