Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-04-30 13:16:13 Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów (SG.271.3.2018) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-28 11:16:28 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Baranów w kwocie 400 000,00 złotych Jarosław Michna Utworzenie
2018-04-24 08:50:51 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baranów - 2018 rok Jarosław Michna Utworzenie
2018-04-23 13:36:22 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Baranów za I kwartał 2018 rok Jarosław Michna Utworzenie
2018-04-19 12:50:25 Aukcja - walec drogowy AMMANN typ AV26-2 (04.2018) Jarosław Michna Utworzenie
2018-04-13 09:15:01 Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli (...) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-13 09:14:35 Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Jarosław Michna Utworzenie
2018-04-12 12:17:03 Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów (SG.271.3.2018) Jarosław Michna Utworzenie
2018-04-11 12:36:06 Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-11 12:35:17 Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Baranów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowyc Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-11 12:34:20 Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Baranów oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Baranów miejsc sprzedaży i poda Jarosław Michna Utworzenie
2018-04-09 14:38:27 Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:56:28 Telefony Urzędu Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:54:28 Ludność Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:32:42 Wykazy udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za 2009 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:32:42 Wykazy udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za 2008 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:32:23 Wykazy udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za 2009 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:48 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2014 r. (Kwota powyżej 500 PLN) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:48 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2014 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:48 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2013 r. (kwota powyżej 500 PLN) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:48 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2013 r. (kwota do 500 PLN) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:48 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota powyżej 500 PLN) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:48 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota do 500 PLN) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:48 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2011 r. (kwota powyżej 500 PLN) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:48 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2011 r. (kwota do 500 PLN) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:48 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń - 2010 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:47 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2016 r. (Kwota powyżej 500 PLN) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:47 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2016 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:47 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2015 r. (Kwota powyżej 500 PLN) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-04-05 14:28:47 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2015 r. Jarosław Michna Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.