Podatki i opłaty lokalne

W 2022 roku na terenie Gminy Baranów obowiązują następujące stawki podatków:

 1. Podatek rolny:

  Rada Gminy Baranów uchwałą nr XXX/174/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021r., poz. 951) z kwoty 61,48zł za 1 dt do kwoty 51,66 zł za 1 dt. W związku z powyższym podatek rolny na terenie gminy Baranów w 2022 roku będzie wynosił 129,15 złotych / ha przeliczeniowy oraz 258,30 złotych/ ha fizyczny. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 roku, poz. 5289)

  Uchwała Nr XXX/174/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok

 2. Podatek leśny:

  Podatek leśny na terenie gminy Baranów w 2022 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku (M.P. z 2021r., poz. 888) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, tj. 212,26 zł za m3. Wysokość podatku leśnego za 1 hektar lasu stanowi równowartość 0,220m3 drewna, tj. 46,70 zł/1ha lasu.

 3. Podatek od nieruchomości:

  Zgodnie z Uchwałą nr XXX/175/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2021 roku. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021r., poz. 5290)

  Uchwała Nr XXX/175/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów na rok 2022

 4. Podatek od środków transportowych:

  Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/176/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 roku, poz. 5291)

  Uchwała Nr XXX/176/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2022 roku

Ponadto, informujemy, że w roku 2022 obowiązują formularze deklaracji i informacji podatkowych ustalone przez Ministerstwo Finansów. W związku z tym, prosimy o składanie deklaracji i informacji podatkowych na nowych drukach, dostępnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-12 07:34:21
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-11 11:47:57
Odsłon: 19264
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.