Podatki i opłaty lokalne

W 2021 roku na terenie Gminy Baranów obowiązują następujące stawki podatków:

 1. Podatek rolny:

  Rada Gminy Baranów uchwałą nr XX/121/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020r., poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 49,20 zł za 1 dt. W związku z powyższym podatek rolny na terenie gminy Baranów w 2021 roku będzie wynosił 123,00 złote/ha przeliczeniowy oraz 246,00 złotych/ha fizyczny. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2020 roku, poz. 6538)

  Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

 2. Podatek leśny:

  Podatek leśny na terenie gminy Baranów w 2021 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku (M.P. z 2020r., poz. 983) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, tj. 196,84 zł za m3. Wysokość podatku leśnego za 1 hektar lasu stanowi równowartość 0,220m3 drewna, tj. 43,30 zł/1ha lasu.

 3. Podatek od nieruchomości:

  Zgodnie z Uchwałą nr XX/120/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2021 roku. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2020r., poz. 6537)

  Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów na rok 2021

 4. Podatek od środków transportowych:

  Zgodnie z Uchwałą Nr XX/122/2020Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2020 roku, poz. 6539 )

  Uchwała Nr XX/122/2020 Rady Gminy Baranów z dnia  26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2021 roku

Ponadto, informujemy, że od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych. W związku z tym, prosimy o składanie deklaracji i informacji podatkowych na nowych drukach, dostępnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-26 14:33:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-11 11:47:57
Odsłon: 17363
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.