V aukcja - Kapena Thesi

Wójt Gminy Baranów
informuje,

że w dniu 17 sierpnia 2010 roku w sali Nr 13 Urzędu Gminy Baranów; 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, o godz. 11.00 odbędzie się V aukcja, której przedmiotem będzie zbycie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi A65C15 Turbo Daily 6.0t, stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.     

Ogłoszenie o V aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-07-28 18:24:11
Odsłon: 2686
Dziennik zmian

Upowszechnianie sportu 2

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2010 roku na terenie Gminy Baranów

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranów z dnia 09.07.2010 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-07-09 09:57:25
Odsłon: 2463
Dziennik zmian

Upowszechnianie sportu - unieważnienie

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW

Wójt Gminy Baranów, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), - unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2010 roku na terenie Gminy Baranów.

Załącznik:

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranów z 08.07.2010 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-07-08 14:01:18
Odsłon: 2540
Dziennik zmian

Upowszechnianie sportu

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2010 roku na terenie Gminy Baranów

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie Wójta Gminy z 8 czerwca 2010 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-06-08 10:50:42
Odsłon: 2483
Dziennik zmian

Zbycie pojazdu Kapena Thesi - IV aukcja

Oryginał ogłoszenia:
Data modyfikacji/dodania: 2010-02-03 08:34:47
Data akceptacji: 2010-03-09 08:20:30

WÓJT GMINY BARANÓW
informuje o,

o wyniku IV aukcji na zbycie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi.

Załącznik:

Informacja o wyniku aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-08-28 21:26:53
Odsłon: 1800
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wyrobach zawierających azbest

OGŁOSZENIE
o wyrobach zawierających azbest


W związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm./ oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. /Dz. U. Nr 175, poz. 1439/ - Wójt Gminy Baranów informuje, że każdy posiadacz wyrobów zawierających azbest (eternit) ma obowiązek dokonać pisemnego ich zgłoszenia w tutejszym urzędzie, a ponadto podanie informacji o zakończeniu użytkowania bądź utylizacji wyrobów azbestowych.
Właściwe druki są dostępne w Urzędzie Gminy Baranów oraz na stronie internetowej www.gminabaranow.pl

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-02-05 12:32:56
Odsłon: 1913
Dziennik zmian

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum

INFORMACJA o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Informacja o wyniku konkursu na dyrektora Gimnazjum w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-02-05 12:31:53
Odsłon: 2028
Dziennik zmian

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - Przypomienie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Wszystkim organizacjom pozarząrządowym, które korzystają ze wsparcia finansowego Gminy Baranów przypominamy o obowiązku prawidłowego i terminowego sporządzenia sprawozdania (częściowego) z realizacji zadania publicznego.
Poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania zgodny z Rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadanie publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowych otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Baranów znajduje się w załączniku.

Oficjalny wzór sprawozdania można pobrać ze stronywww.pozytek.gov.pl 

WÓJT GMINY
/-/ inż. Robert Gagoś

 

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-02-05 12:30:44
Odsłon: 1934
Dziennik zmian

Zbycie pojazdu Kapena Thesi - III aukcja

WÓJT GMINY BARANÓW
informuje,

o wyniku III aukcji,
której przedmiotem było zbycie  pojazdu  samochodowego  marki
Kapena  Thesi  A65C15  Turbo Daily 6.0t,
stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Wynik III aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2009-09-30 13:32:40
Odsłon: 2565
Dziennik zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranów z dnia 1 lipca 2009 roku

Na podstawie art. 21 ust. 4 i ust. 5  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DZ. U.  z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) zawiadamiam, że  w Urzędzie Gminy Baranów pok nr 7 są wyłożone projekty uproszczonego urządzenia lasu poszczególnych miejscowości Gminy Baranów.
W terminie do 30 dni od daty wyłożenia zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie w/w planu.

Wójt Gminy Baranów
(-) inż. Robert Gagoś
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-12-12 11:17:03
Odsłon: 2522
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.