INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (29.05 - 29.06. 2020 r.)

Od ostatnie sesji zwyczajnej (28.05.2020 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
 • Wydano w tym czasie 15 zarządzeń Wójta. Są one na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów. W dnia 29 maja wydano zarządzenie uchylające z dniem 31 maja zarządzenia dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy; pozostałe dotyczyły głównie spraw finansowych, organizacji wyborów oraz przeprowadzeniu w 2020 r. spisu rolnego.
 • Wniosek na prowadzenie Klubu Seniora złożony we współpracy z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji z Lublina Wniosek przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Łączna wartość projektu to 738 678 zł, z czego 74 000 zł przeznaczone będzie na prace remontowe w budynku przy ul. Puławskiej a 35 000 zł na zakup wyposażenia. Zakłada się, że projekt obejmie 30 uczestników i będzie realizowany w latach 2021-23.
 • Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2020 r. Na realizację zadania przewidziana została kwota 5 000,00 zł. Wpłynęła 1 oferta – UKS Laskowia Baranów. Oferta spełniała wymogi i Klub otrzymał dofinansowanie. Umowa została podpisana w dniu 19 czerwca.
 • Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231 do km 6+130 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź. Zadanie obejmuję przebudowę odcinka drogi o długości 4,899 km. W przetargu swoje oferty złożyło 7 firm w cenie od 2.065.594,31 zł do 2.678.851,86 zł. Wybrana ostała oferta konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza z kwotę 2.065.594,31 zł. Podpisanie umowy planowane jest na 7 lipca 2020 r.. Umowa zakłada zakończenie prac do 10 sierpnia 2021 r., a w 2020 r. wykonanie prac o wartości
  1 mln zł. Nadzór inwestorski będzie sprawowała firma Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław za kwotę 26.814,00 zł. Jest to największa  inwestycja drogowa w naszej Gminie na drogach gminnych. Jeszcze nigdy w jednym cyklu inwestycyjnym nie był wykonywany tak długi odcinek drogi gminnej. Inwestycja jest dofinansowana przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych
 • 1 czerwca otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Kozioł w kierunku Klina został zakwalifikowany przez Urząd Marszałkowski do dofinansowania. Jest to odcinek o długości 547 m. Aby to zadanie realizować musimy zabezpieczyć środki na udział własny.
 • Zakończyła się trwająca od jesieni ubiegłego roku przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych:
 • droga 2515L w miejscowości Śniadówka - 3,497 km
 • droga 1516L od miejscowości Wola Czołnowska, przez Gródek, do granicy z gminą Michów – 6,637 km.

Zatem na obszarze naszej Gminy nową nawierzchnię uzyskało 10,134  km dróg powiatowych.

Wykonane zostało poszerzenie jezdni, położono dwie warstwy nawierzchni bitumicznej, utwardzone zostały pobocza oraz zamontowano nowe znaki drogowe. Koszt przebudowy  dróg na terenie gminy Baranów wyniósł 5.465.429 zł. Kwota 3.266.537 zł pochodziła z dotacji Wojewody Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych, 1.000.000 zł wyasygnowane zostało z budżetu Gminy Baranów, a pozostała kwota została sfinansowana z budżetu powiatu. W dniu 23 czerwca 2020 r. dokonany został odbiór techniczny wykonanych prac drogowych, a w dniu 25 czerwca otwarcie wykonanej inwestycji. Uroczystość obyła się na terenie miejscowości Śniadówka. Uczestniczyli w niej posłowie na Sejm RP – Przemysław Czarnek i  Krzysztof Szulowski, Wiceminister Finansów – Piotr Patkowski, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Agata Grula reprezentująca Wojewodę Lubelskiego, Starosta Puławski – Danuta Smaga, Wicestarosta – Leszek Gorgol, Członek Zarządu Powiatu –Jan Ziomka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Anna Nizioł, Wójtowie Gmin: Baranów – Mirosław Roman Grzelak, Żyrzyn – Andrzej Bujek, Kurów – Arkadiusz Małecki, Przewodniczący Rady Gminy Baranów – Stanisław Antoniewicz, Zastępca Wójta Gminy Baranów – Pelagia Maruszak, Tomasz Stolarek – Wiceprezes  Zarządu PRD Zwoleń – wykonawcy robót budowlanych. Dzięki wykonanym drogom mieszkańcy Śniadówki uzyskają dogodny dojazd do siedziby Gminy oraz do Puław, a dla mieszkańców  całej Gminy Baranów istotna będzie poprawa dojazdu do węzła Kurów Wschód na trasie S17 oraz dojazdu do Michowa. Miejmy przy tym  nadzieję, że Powiat Lubartowski wykona remont drogi nr1516L  od granicy gminy Baranów do Michowa.

 • Fundacja Pogodna Przyszłość z Klikawy rozpoczęła realizację  projektu pn. „ Pogodny Senior”  dla seniorów  z Baranowa, Kurowa i Puław  w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z naszej Gminy  w  projekcie  uczestniczy 30  seniorów. Zajęcia odbywają się od 15 czerwca 2020 r. we wtorki i czwartki w świetlicy w Baranowie. Na zajęciach seniorzy spotykają się z psychologiem, prawnikiem, plastykiem, dietetykiem, fizykoterapeutą . W programie projektu czekają na nich jeszcze inne atrakcje: spływy kajakowe, basen, wycieczki, ziołolecznictwo itp.
 • W dniu 25 czerwca ogłoszone zostało zamówienie na udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca.
 • W dniu 25 czerwca zostały wręczone samorządowcom z terenu powiatu puławskiego promesy dotacji z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Dla Gminy Baranów przeznaczona została kwota 912 997 zł. Są to środki wyłącznie na wsparcie realizowanych inwestycji. Wnioski będzie można składać prawdopodobnie od sierpnia.
 • 1 czerwca wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy skierowaliśmy pismo do Zarządu Powiatu Puławskiego o podjęcie działań w zakresie zorganizowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów powiatowych obejmujących połączenia gminy Baranów z Puławami. Powiat uważa, że obecne linie komunikacyjne zorganizowane z udziałem Gminy we współpracy z MZK Puławy oraz kursy prywatnych przewoźników zabezpieczają potrzeby w stopniu wystarczającym. Ostatnio na nasz Rynek wszedł nowy przewoźnik. Obecnie wg. wydanych przez Starostwo zezwoleń powinny być realizowane następujące kursy:
 • MZK Puławy: odjazdy z Puław 6.17 i 15.30, odjazdy z Baranowa 7.08 i 16.15;
 • RAGO Sp. z o.o.: odjazdy z Puław 15.10; odjazdy z Baranowa 5.35, 6.30, 7.34 i 15.20;
 • Leszek Wójtowicz: odjazdy z Puław 6.05, 7.40, 9.20, 13.50, 17.10; odjazdy z Baranowa – 6.45, 8.20, 10.00, 14.22, 15.57 i 17.42.
 • Ukazał się drugi tom książki „Czerwona zemsta” Krzysztofa Golucha. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie włączyła się w promocję książki lokalnego pisarz – Krzysztofa Golucha mieszkańca Pogonowa. Książka cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników.

W dniu 28 czerwca 2020 r. odbyła się I tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie odbyło się na terenie naszej Gminy w 6 lokalach wyborczych. Ze względu na epidemię koronawirusa nie głosowano w tych wyborach w Domu Seniora w Woli Czołnowskiej. Głosowanie zostało przeprowadzone sprawnie. W głosowaniu wzięło udział 1.986 wyborców, frekwencja – 62,30%. Najwięcej głosów uzyskali: Andrzej Duda – 1.277 (64,72% głosów ważnych),  Rafał Trzaskowski  - 233 (11,81%), Krzysztof Bosak – 170 (8,62%), Szymon Hołownia – 162 (8,21%). W dniu 12 lipca odbędzie się II tura głosowania.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30 13:26:30
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-06-30 13:26:09
Odsłon: 145
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.