Obwieszczenie/zawiadomienie GK.6733.1.2.2012

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam:

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamierzenia inwestycyjne polegające na: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, linii kablowych zalicznikowych WLZ, przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV w m. Śniadówka gm. Baranów; działki nr 410, 458, 459, 460, 497, 503, 395/3, 396, 397, 409/1, 457, 462/3, 463/3, 538, 673/1, 673/3, 674/1, 674/2, 674/3, 675/3, 675/4, 676/2, 676/4, 677, 738/1, 738/2, 738/3, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745/2, 745/5, 746, 747/2, 748, 749, 750, 757/3, 758, 762, 763/1, 763/2, 764, 765, 766, 780, 782/1, 796/1, 796/2.

Obwieszczenie (Znak: GK.6733.1.2.2012)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:06:47
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-07-05 22:50:24
Odsłon: 2260
Dziennik zmian

Przystąpienie do sporządzenia zmian w MPZP gminy Baranów - II etap

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów – II etap

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:09:16
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-03-28 09:15:43
Odsłon: 1841
Dziennik zmian

Przystąpienie do sporządzenia zmian w MPZP gminy Baranów - I etap

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów – I etap

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:09:16
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-03-28 09:14:15
Odsłon: 1909
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy z 1 lutego 2010 r.

Oryginał ogłoszenia:
Data modyfikacji/dodania: 2010-02-01 14:29:06
Data akceptacji: 2010-02-01 14:29:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów
z dnia 1 lutego 2010 r.

w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załącznik:

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 1 lutego 2010 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:11:49
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-05-19 13:23:29
Odsłon: 2028
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 stycznia 2010 r.

Oryginał ogłoszenia:
Data modyfikacji/dodania: 2010-01-27 13:48:11
Data akceptacji: 2010-01-27 13:48:49

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARANÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów - tereny zurbanizowane II ETAP

 

Załącznik:

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 26.I.2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów tereny zurbanizowane II ETAP

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:11:49
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-04-29 13:20:16
Odsłon: 2000
Dziennik zmian

Obwieszczenie z dnia 05 marca 2010 r.

OBWIESZCZENIE

o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Załącznik:

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z 5 marca 2010 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:02:33
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-01-08 12:45:07
Odsłon: 2707
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 7 lipca 2008 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARANÓW

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
 
1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów - tereny dolesień.
2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów - tereny zurbanizowane.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 7 lipca 2008 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:21:00
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-02-10 09:07:06
Odsłon: 2235
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08-07-2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Baranów o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów tereny zurbanizowane II ETAP

Załącznik:

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08-07-2009 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:16:07
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2009-07-08 09:28:33
Odsłon: 3202
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.