Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2022-07-06 19:15:10 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozioł Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-07-06 19:12:51 I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego położonego w Czołnie, będącego własnością Gminy Baranów (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-07-06 19:11:27 I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego położonego w Czołnie, będącego własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-07-01 19:11:44 I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego położonego w Czołnie, będącego własnością Gminy Baranów (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-07-01 19:07:44 I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego położonego w Czołnie, będącego własnością Gminy Baranów (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-30 08:14:16 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (30.05.2022 r. – 27.06.2022 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-27 15:18:14 Budowa placu zabaw w miejscowości Huta Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-27 12:05:28 Budowa placu zabaw w miejscowości Huta Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-27 12:02:59 Budowa placu zabaw w miejscowości Huta Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-27 11:58:30 Budowa placu zabaw w miejscowości Huta Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-27 09:58:00 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-21 14:18:42 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na realizacji farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) (GK.6733.6.1.2022) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-21 13:34:34 Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania i szkoleń w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-21 13:34:26 Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-15 13:18:35 Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Utworzenie
2022-06-14 14:07:27 Informacja o terminie rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Baranów za rok 2021 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-14 14:07:02 Informacja o terminie rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Baranów za rok 2021 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-13 12:00:07 Budowa placu zabaw w miejscowości Huta Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-13 11:57:40 Budowa placu zabaw w miejscowości Huta Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-09 13:07:17 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozioł Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-09 12:09:50 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozioł Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-08 14:39:04 Telefony Urzędu Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-08 14:38:24 Telefony Urzędu Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-03 12:34:17 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-06-02 08:22:32 Gminne Centrum Kultury w Baranowie, nr wpisu 1/2008 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-05-31 12:02:34 Sprawozdania finansowe za 2021 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-05-30 13:57:09 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2021 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2022-05-30 13:56:55 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2021 r. (Kwota powyżej 500 PLN) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2022-05-30 13:55:32 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2021 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2022-05-30 13:02:32 Raporty o stanie Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.