Pomoc / Gdzie szukać sprawy?

Podatki i opłaty lokalne:

Zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka gruntami, gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska:

Urząd Stanu Cywilnego i Działalność Gospodarcza:

 1. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
  • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W zakresie nieruchomości:
  • Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym.
 3. W zakresie ewidencji ludności:
  • Wydanie dowodu osobistego lub jego wymiana,
  • Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu,
  • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
  • Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
  • Wymeldowanie z pobytu stałego.
 4. W zakresie USC:
  • Wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • Sporządzenie aktu urodzenia dziecka nowonarodzonego,
  • Sporządzenie aktu zgonu,
  • Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
  • Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  • Rejestracja małżeństw, zaświadczenia do Kościoła,
  • Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym,
  • Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka,
  • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
  • Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przez zawarciem małżeństwa,
  • Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich.
 5. Zgłaszanie zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Stypendia szkolne:

Alkohol:

Biuro Obsługi Komunalnej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 1. Pomoc społeczna:
  • Zasiłek stały,
  • Zasiłek okresowy,
  • Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  • Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.
 2. Świadczenia rodzinne:
  • Zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku,
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (Becikowe),
  • Zasiłek pielęgnacyjny,
  • Świadczenia pielęgnacyjne,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • Świadczenie rodzicielskie,
  • Świadczenie wychowawcze Program Rodzina 500+,
  • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.